MVA fradrag ved utenlandsreiser

I EU og en del andre land finnes det refusjonsordninger for tilbakebetaling av moms som næringsdrivende som ikke er mva-registrert der har pådratt seg ved aktiviteter i landet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ordningene kan benyttes av norske næringsdrivende som ikke er registrert for merverdiavgift i vedkommende land, men som har blitt belastet med mva der. Dette gjelder førest og fremst i EU og EØS-landene.

Hva man får fradrag for varierer fra land til land. Men flere andre steder er systemet relativt likt det vi er vant til i Norge, med lav(e) mvasats(er) på mat, reise og opphold, og høy mvasats på resten.

Merk at refusjonsreglene ikke gjelder:

  • for varer som leveres over landegrensene da det ved slik omsetning ikke beregnes utenlandsk mva på grunn av eksportfritak
  • ved fjernleverte tjenester fra utlandet  da heller ikke slik omsetning er belastet med utenlandsk merverdiavgift

Hovedregelen er at refusjon ytes etter de samme regler som gjelder for innenlandsk fradrag for merverdiavgift i vedkommende land. Dette betyr at en utenlandsk næringsdrivende vil få refundert merverdiavgift i samme omfang som foretaket ville hatt fradragsrett for inngående avgift dersom foretaket hadde vært mva-registrert i det aktuelle landet. Det er et vilkår at virksomheten til søkeren ville vært avgiftspliktig i vedkommende land dersom næringen hadde vært utøvd og hatt fast forretningssted der.

I flere land er det fastsatt en nedre beløpsgrense for å kunne søke om refusjon. Videre er det ulike regler i de enkelte land med henhold til hvilke språk som kan benyttes i søknadsskjemaer mv. og om det kreves autorisert oversettelse av dokumentasjonen. Hvem som kan undertegne søknadsskjema og andre dokumenter varierer også fra land til land.

Formelle krav som vanligvis må oppfylles inkluderer:

  • Søknadsskjema - ulike skjemaer for de enkelte land med formelle opplysninger og spesifikasjon av de enkelte underliggende fakturaer som kreves refundert
  • Certificate of Status - dokument som bekrefter foretakets registrering i offentlig norsk register og eventuelt det norske registreringsnummer for merverdiavgift
  • Firmastempel - avhengig av lokal lovgivning
  • Power of Attorney - bare i de tilfellene det kreves benyttet lokal agent eller representant for å kunne fremsette kravet - noen ganger kreves dette og stemplet av notarius
  • Questionnaire - spørsmålsskjema som må besvares - ulike skjemaer for de enkelte land
  • Liste over ansatte - i de tilfeller fakturaer er utstedt i ansattes navn og lokal lovgivning aksepterer refusjon i slike tilfeller
  • Originalbilag hvor merverdiavgiften fremgår

Refusjon kan kreves kvartalsvis eller årlig. Ordningen med årlig refusjon følger kalenderåret med søknadsfrist 30. juni i påfølgende år. Unntak gjelder for Storbritannia og Kypros, som har søknadsperiode 1. juli - 30. juni med søknadsfrist 31. desember. 

Oversikt over refusjonsordningen innenfor EU-området med nærmere opplysninger om adresser, telefonnummer, søknader og søknadsskjemaer

Ta kontakt med det aktuelle lands nasjonale merverdiavgiftsmyndigheter for mer informasjon om adgangen til å få refundert mva for utenlandske næringsdrivende.

Oversikt over internettadresser til skattemyndighetene i EU-landene:

Sverige www.skatteverket.se
Finland www.vero.fi
Danmark www.toldskat.dk
Østerrike www.bmf.gv.at
Belgia http://minfin.fgov.be
Frankrike www.finances.gouv.fr/DGI
Tyskland www.bff-online.de
Nederland www.minfin.nl
Hellas www.mof-glk.gr
Irland www.revenue.ie
Italia www.finanze.it
Luxenbourg www.aed.public.lu
Spania www.aeat.es
Storbritania www.hmce.gov.uk
Portugal www.dgci.min-financas.pt
Estland www.fin.ee
Latvia www.vid.gov.lv
Litauen www.vmi.lt
Polen www.mofnet.gov.pl
Ungarn www.apeh.hu
Tsjekkia www.mfcr.cz
Slovenia www.gov.si/mf/angl/index.html
slovakia www.finance.gov.sk
Malta www.gov.mt/servicecluster.asp?s=1&l=2#51
Kypros www.mof.gov.cy

Oversikt over MVA satser i EU:

  ForkortelseNavn
HovedsatsRedusert sats
 Austria 20% 12% or 10% USt. Umsatzsteuer
 Belgium 21% 12% or 6% BTW
TVA
MWSt
Belasting over de toegevoegde waarde
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Mehrwertsteuer
 Bulgaria 20% 0% or 7% ДДС Данък върху добавената стойност
 Cyprus 15% 5% ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 Czech Republic 19% 9% DPH Daň z přidané hodnoty
 Denmark 25% none moms Merværdiafgift
 Estonia 18% 5% km käibemaks
 Finland 22% 17% or 8% ALV
Moms
Arvonlisävero
Mervärdesskatt
 France 19.6% 5.5% or 2.1% TVA Taxe sur la valeur ajoutée
 Germany 19% 7% MwSt./USt. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer
 Greece 19% 9% or 4.5%
(reduced by 30% to 13%, 6% and 3% on islands)
ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 Hungary 20% 5% ÁFA általános forgalmi adó
 Ireland 21.5% (as of December 1 2008) 13.5%, 4.8% or 0% CBL
VAT
Cáin Bhreisluacha (Irish)
Value Added Tax (English)
 Italy 20% 10%, 6%, or 4% IVA Imposta sul Valore Aggiunto
 Latvia 18% 5% PVN Pievienotās vērtības nodoklis
 Lithuania 18% 9% or 5% PVM Pridėtinės vertės mokestis
 Luxembourg 15% 12%, 9%, 6%, or 3% TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
 Malta 18% 5% VAT Taxxa tal-Valur Miżjud
 Netherlands 19% 6% or 0% BTW Belasting toegevoegde waarde
 Poland 22% 7%, 3% or 0% PTU/VAT Podatek od towarów i usług
 Portugal 20% (as of July 1, 2008) 12% or 5% IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
          Madeira and Azores 15% 8% or 4% IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
 Romania 19% 9% TVA Taxa pe valoarea adăugată
 Slovakia 19% 10% DPH Daň z pridanej hodnoty
 Slovenia 20% 8.5% DDV Davek na dodano vrednost
 Spain 16% 7% or 4% IVA Impuesto sobre el valor añadido
          Canary Islands 5% 0% or 2% IGIC Impuesto General Indirecto Canario
 Sweden 25% 12% or 6% Moms Mervärdesskatt
 United Kingdom 17.5% 5% or 0% VAT Value Added Tax

Ovennevnte tabell er hentet fra "Wikipedia - the free encyclopedia" der du også vil finne en oversikt over merverdiavgiftssatser i resten av verden samt annen nyttig informasjon om merverdiavgift (Value added tax).  

Ekstern hjelp til å søke om mva refusjon for betalt utenlandsk mva:

I tillegg til at enkelte regnskapsførere har spesialisert seg på å bistå næringsdrivende med å kreve refusjon for betalt utenlandsk mva finnes det egne firmaer slik som: 

Sjekke om et merverdiavgift-nummer til en EU-bedrift faktisk finnes:

Ønsker du å sjekke at et merverdiavgift-nummer til en EU-bedrift faktisk finnes kan du gjøre det på nettet. VIES er en database der publikum kan legge inn momsnummeret og hjemlandet til bedriften man undersøker og få ut bekreftelse på at nummeret finnes.

Undersøkelse kan foretas i VAT VIES

Nyttige lenker: