Mva-fritak ved leasing av el-bil er godkjent av ESA

Mva-fritak ved utleie av el-bil er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA frem til 1. januar 2018.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Stortinget gikk i 2014 inn for å innføre mva-fritak ved leasing av el-biler, men gjennomføring av lovendringen ble satt på vent i påvente av ESAs vurdering. 

Lenke til Regjeringens brev til ESA

ESAs avgjørelse foreligger nå og ESA anser ikke fritaket som ulovlig statsstøtte.

Lenke til saken på ESAs nettsider

Feilaktig fremstilling i media

Nyheten om mva-fritak for utleie av el-bil fremstilles feilaktig i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Det skrives at:

  • utleiere av el-bil i dag ikke har fradragsrett for mva ved kjøp av el-bil.
  • el-biler er dyrere å lease enn bensindrevne.
  • prisene mellom el-bil og bensindrevne biler nå blir likere.

Etter NARFs syn medfører ingen av punktene riktighet.

 Dagens regler og endringer

Bilutleiere har i dag fradrag for mva på innkjøp av personkjøretøy til utleievirksomheten, hva enten det gjelder el-bil eller bensin/dieselbil. Slik vil regelverket også være etter lovendringen.

En annen sak er at el-biler kan være fritatt for import-mva slik at det ikke vil være noen mva-kostnad å fradragsføre. Siden det enten foreligger fradragsrett, eventuelt  ikke er mva på anskaffelsen, blir mva uansett ingen kostnad for utleier.

El-biler og bensin/dieselbiler behandles i dag mva-messig likt ved at det skal beregnes mva på leiefaktura ut til kunde.

Leietakere har ikke fradragsrett for mva, hverken for leie av el-bil eller bensin/dieselbil og mva på leien blir derfor en kostnad for leietaker.

Lovendringen går ut på at el-biler og bensin/dieselbiler nå skal forskjellsbehandles, ved at utleie av el-biler blir fritatt for mva ut til kunde, mens bensin/dieselbiler fortsatt må faktureres med mva på leiefakturaen.

Fordi leietaker av el-bil ikke vil får mva på leiefaktura, fjernes således mva-kostnaden for leietaker, og det vil dermed bli mva-messig gunstigere å leie el-bil enn bensin/dieselbil.

Det er denne forskjellsbehandlingen mellom el-biler og bensin/diesel biler som Regjeringen så seg nødt til å klarere med ESA. (Underforstått også det eksisterende mva-fritaket ved kjøp av el-bil og fritaket fra import-mva)

Når reglene trer i kraft blir det mva-messig like gunstig å lease som å kjøpe el-bil, mens mva blir en kostnad både ved kjøp og leasing av bensin/dieselbiler.

I krafttredelse

Det er usikkert hvor raskt lovendringene trer i kraft, men det er grunn til å anta at endringene senest kommer på plass ved behandlingen av revidert statsbudsjett som fremlegges 12. mai 2015.