MVA og justering - noen enkeltspørsmål

Skattedirektoratet mottar jevnlig henvendelser knyttet til justeringsreglene, og rettstilstanden er fortløpende oppe til vurdering. Noen sentrale spørsmålsstillinger er derfor inntatt i SKD-melding nr 8/2011.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

SKD-meldingen tar for seg følgende problemstillinger:

 • Kan ikke-fysiske tjenester være kapitalvare?
 • Nybygg: Én eller flere kapitalvarer?
 • Trinnvis iverksettelse av bruk - løper flere justeringsperioder?
 • Mindre byggetiltak i bygg som ellers er i bruk - periodens begynnelse
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør - krav om effektuert leiekontrakt
 • "Tomme lokaler" i den innledende fase i leieforhold
 • Som over, men det er "tomme" lokaler etter utflytting
 • Kravene til den fradragsberettigede bruk - presisering av begrepet "tomme lokaler"
 • Frafallelse av ikke-avgiftspliktig bruk
 • Avtale - overføring av plikten til justering; fristen
 • Oppstilling ved overdragelse - overføring av retten til justering; ingen frist
 • Inn- og uttreden av fellesregistrering - avtale
 • Overdragelser innenfor fellesregistrering er "overdragelse"

Du finner meldingen her.