Mva på arbeidstakers reisekostnader betalt av virksomheten

Skattedirektoratet har i en melding av 25. januar 2013 omtalt regelverket for mva-fradrag for reisekostnader.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet skriver at det tradisjonelle utgangspunktet er at utgifter til reise mellom hjem og arbeidssted ikke kan fradragsføres. Man mener Høyesteretts dom av 30. september 2011 (Halliburton AS) bekrefter og styrker dette utgangspunktet. I meldingen skisseres opp hva Skattedirektoratet mener skal til for at en reise mellom hjem og arbeid skal være fradragsberettiget. Videre behandles reiser som omhandler flere arbeidssteder. Avslutningsvis kommenteres noen enkeltspørsmål knyttet til overnatting.

NARF gjør oppmerksom på at mva-reglene og skattereglene inneholder forskjellige kriterier for fradragsrett. Skattemessige sjablongregler kan for eksempel ikke brukes i den mva-messige vurderingen.

Her finner du lenke til meldingen.