NARFs brev til Stortingets finanskomite - kommentarer til statsbudsjettets forslag om økte beløpsgrenser i mva-regelverket

NARF mener økte beløpsgrenser for mva-registrering og privat import har uheldig konkurransevridende effekt

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Prop 1 LS (2014-2015) er det foreslått å øke beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret fra kr 50 000,- til kr 150 000,- og beløpsgrensen for mva-beregning ved privat import fra kr 200,- til kr 500,-.

Et helt grunnleggende og universelt prinsipp for alle merverdiavgiftssystemer er konkurransenøytralitet – merverdiavgiftssystemet skal ikke føre til at aktører som omsetter samme type ytelser får ulike vilkår.

NARFs synspunkt er at begge forslagene om økning av beløpsgrenser har konkurransevridende effekt. Dette synspunktet begrunnes utførlig i brevet til Finanskomiteen.

Lenke til NARFs brev til Finanskomiteen