Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner er vedtatt. Husk søknadsfristen som er 1. august 2010.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Momskompensasjonsordningen

Regjeringen ønsker å trappe opp støtten til frivillig sektor. Som ledd i dette arbeidet er det vedtatt en ny rammestyrt ordning for merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner.

Ordningen erstatter tidligere ordning med kompensasjon for tjenestemoms, har for 2010 en ramme på 396 millioner kroner, og skal kompensere for kostnader til merverdiavgift på varer og tjenester.

Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner, med avgrensningar etter § 5 i ”Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner”.

Søknadsskjema

Søknadsskjema består av tre deler (A, B og C),  i tillegg til Egenerklæring for frivillig innsats. Alle søkere skal fylle ut del A og Egenerklæring for frivillig innsats. Utfylling av del B og C er avhengig av valg av modell

Last ned søknadsskjema

Skjema med vedlegg skal sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet

eller

  • Lotteri- og stiftelsestilsynet
    Postboks 800
    6805 FØRDE

Ved søknad om kompensasjon er det krav om spesifiserte vedlegg avhengig av modellvalg og type søker. Vedleggene er foreløpig ikke ferdig utviklet, men vil bli tilgjengelig på Lotteritilsynets hjemmeside når de foreligger.

Velger sentralleddet å benytte forenklet modell, må regional- og lokalledd også benytte forenklet modell. Velger sentralleddet å søke etter dokumentert modell, må regional- og lokalledd også benytte dokumentert modell. Enkeltstående søkere velger selv hvilken modell de vil søke etter.

Søknadsfrist: 1. august 2010

Spørsmål om skjema kan rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet, tlf. 57 82 80 00 eller postmottak@lottstift.no

Send melding til: postmottak@lottstift.no  om du ønsker skjema tilsendt i posten.

Krav om registrering i Frivillighetsregisteret

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. For 2010 gjelder dette kravet for sentralledd og enkeltstående søkere, og søker må være registrert innen 15.september.

Fra 2011 vil det være et krav at alle ledd som det blir søkt kompensasjon for er registrert.

Revisorrapport

Revisorrapport kan ettersendes inntil 15. september 2010

Se også: