Ny MVA-melding – ny hverdag!

Fra 2017 erstattes dagens omsetningsoppgave med ny «Skattemelding for merverdiavgift». Er du klar?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Konsekvenser

Innføring av ny MVA-melding får konsekvenser for alle MVA-registrerte og vil kreve endring i rutiner, endrede dokumentasjonsregler, endrede regnskapssystemer og endret innrapportering. 

MVA-regelverket håndteres svært formalistisk og strengt av skattemyndighetene. Det er derfor viktig at regnskapsforetak, autoriserte regnskapsførere og medarbeidere er fullt oppdatert på regelverket, for å unngå ubehagelige overraskelser i form av kontroller og tilleggsskatt.

Bakgrunn

Ny MVA-melding innføres som en konsekvens av at skattemyndighetene føler et økt behov for å føre kontroll med vareførselen, særlig som følge av at MVA-registrerte fra årsskiftet 2016/2017 slipper å betale innførselsmerverdiavgift for varer ved grensepassering. I stedet kan MVA-registrerte innrapportere innførsels-MVA direkte i MVA-meldingen og fradragsføre MVA i samme melding – vel å merke i den grad man har fradragsrett. Samtidigheten innebærer at næringsdrivende slipper den betydelige likviditetsulempen dagens system representerer. 

Endringene

Den nye MVA-meldingen vil få 19 poster mot dagens 11. Noen poster er nye, andre er oppsplitting eller endring av gamle poster. Den nye MVA-meldingen forutsetter endringer i bokføringsforskriften som allerede er sendt på høring. Endringene vil innebære endring av MVA-koder og det legges opp til standardiserte MVA-koder som følger standard dataformatet SAF-T (Standard Audit File for Tax). Dette innebærer at regnskapssystemene må oppdateres på nytt kodeverk. 

Vi forbereder deg og gjør deg klar 

Regnskap Norge har fulgt endringsprosessen tett som deltaker i Skattedirektoratets referansegrupper, og velger nå å gå tidlig ut med kurs på området, slik at våre medlemmer skal ha god tid til forberedelse og endringer. 

Regnskap Norge arrangerer kurset Ny MVA-melding – ny hverdag  flere steder i landet, og nettkurs er også tilgjengelig. Vi er veldig glade for å ha fått advokat Cecilie Dyrnes som kursholder. Hennes tidligere erfaring fra Tollvesenet og Skatteetaten gjør henne godt rustet til å gi deg kortfattet og praktisk anvendbar læring.