Ny retningslinje om frivillig mva-registrering

Skattedirektoratet har i dag gitt en ny retningslinje for håndtering av frivillig mva-registrering for utleie av fast eiendom. Vær særskilt oppmerksom på lempingsadgangen for tidligere saker.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Retningslinjen gjelder skattekontorenes praksis i saker hvor virksomheter som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret har søkt om frivillig registrering av bygg og anlegg etter merverdiavgiftsloven § 2-3 (1) uten at registreringsvedtak er truffet.

Endringen gjelder tilfeller hvor det er søkt frivillig registrering, men hvor søknaden ikke er ferdigbehadlet f.eks pga manglende formell dokumentasjon. Endringen gjelder altså ikke tilfeller hvor det ikke er søkt frivillig registerering som f.eks fellesfjøsssaken og Heitmann-saken.

Selv om retningslinjen pålegger skattekontorene å ta initiativ til lempning av merverdiavgift i avsluttede saker oppfordrer NARF alle våre medlemmer som har hatt slike saker om å ta opp saken på eget initiativ.

Retningslinjene trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

1. Frivillig registrering

Ordinært registrerte virksomheter som søker om frivillig registrering uten å ha sendt inn nødvendig/etterspurt dokumentasjon, skal registreres fra den termin som er angitt i søknaden.

Det er et vilkår at utgående merverdiavgift er oppkrevd og innberettet i omsetningsoppgave fra den termin som er angitt i søknaden.

Fradrag for inngående merverdiavgift skal godkjennes i samsvar med merverdiavgiftsloven kapittel 8 for areal som er utleid til avgiftspliktig bruk helt eller delvis.

2. Avgiftslempning

For å unngå forskjellsbehandling i avsluttede saker hvor inngående merverdiavgift er tilbakeført fordi virksomheten har fradragsført avgiften i ordinær omsetningsoppgave uten at registreringsvedtak om frivillig registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-3 (1) er truffet, skal skattekontorene ta initiativ til lempning av merverdiavgift, tilleggsavgift og renter, jfr. merverdiavgiftsloven § 19-3 (2), skattebetalingsforskriften § 11-7-4 samt Skattedirektoratets delegasjonsvedtak 6. juli 2010.

Lempningsadgangen etter punkt 2 gjelder således kun i de tilfeller vilkårene i punkt 1 er oppfylt.