Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven

Skattedirektoretet har i melding SKD 6/13 av 14. juni 2013 redegjort for de nye kontrollbestemmelsene i merverdiavgiftsloven

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De nye kontrollbestemmelsene medfører endringer som har virkning for både den næringsdrivende, tredjeparter og opplysningspliktige. Endringene trådte i kraft 1. juli 2013.

Lovendringene er inntatt avslutningsvis som vedlegg til meldingen.

Meldingen finner du her