Omfanget av merverdiavgiftsfritaket for bøker

I bindende forhåndsuttalelse uttaler Skattedirektoratet at avgiftsfritaket for bøker i merverdiavgiftsloven § 16 nr. 8 ikke omfatter tilfeller der en bok omsettes sammen med en DVD.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Omsetning av bøker i siste omsetningsledd er fritatt for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven (mval.) § 16 nr. 8. I motsetning til omsetning av varer og tjenester som er unntatt (§§ 5, 5 a og 5 b), vil man ved omsetning av fritatte varer og tjenester (§§ 16 og 17) i realiteten være avgiftspliktig med null sats og ha full fradragsrett for alle anskaffelser til bruk i denne delen av virksomheten.

Det er imidlertid ikke alle bøker som regnes som en "avgiftsfri bok" og som kan omsettes avgiftsfritt i siste omsetningsled. Av forskrift om gjennomføring av avgiftsfritaket for bøker (forskrift nr. 19), av 20. desember 1969 fremgår det at avgiftsfritaket ikke omfatter den type trykksaker som fremgår av forskriftens §§ 2 og 3. Publikasjoner som omfattes av oppregningen, vil være avgiftspliktige uten hensyn til om de utgis i bokform, dvs. objektivt fremstår som bøker.

Etter forskriften § 2 nr. 9 rammes "publikasjoner som sammen med vare av annet slag inngår som del av felles vareenhet". Når en ellers avgiftsfri bok omsettes sammen med en DVD anser Skattedirektoratet at dette utgjør en felles vareenhet som ikke omfattes av fritaket. Avgiftsfritaket for bøker i merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 8 kommer ikke til anvendelse. Samlet omsetning i siste ledd av bok og DVD, utløser avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 13.

Bestemmelsen i § 2 nr. 9 er forutsatt å medføre avgiftsplikt ved omsetning av bøker som dersom de omsettes alene, kan omsettes avgiftsfritt. Det er således ikke adgang til å splitte vederlaget for den felles vareenheten i en avgiftsfri bok og en eller flere avgiftspliktige varer av annet slag.

Parallellutgaver av bøker utgitt som lydbøker omfattes av fritaket, jf. forskriftens § 1, annet punktum.

For å lese hele forhåndsuttalelsen av 18. oktober 2005 om omsetning av bok med DVD omfattes av avgiftsfritaket for bøker (merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 8)  klikk her.