Omsetning av kunsthåndverk av "kommersiell karakter" er avgiftspliktig

I fellesskriv til fylkesskattekontorene av 19. oktober 2007 uttaler Skattedirektoratet at omsetning av avgiftspliktige produkter i kunst-håndverksbransjen i flere tilfeller skjer uten at merverdiavgift beregnes ved omsetningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det følger av merverdiavgiftsloven § 13 at det skal det betales avgift av all omsetning av varer og tjenester som ikke er spesielt unntatt fra loven. Etter merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 gjelder ikke ikke loven for omsetning fra opphavsmann ved egen utnyttelse av opphavsrett til egne literære og kunstneriske verk. Begrepet kunstneriske verk er avgrenset i Finansdepartementets forskrift av 22. august 1997 (nr. 108). Etter forskriftens § 3 punkt 3 anses som kunstverk:

  • Malerier, tegning mv. omfattet av tolltariffens posisjon 97.01
  • Originale stikk, avtrykk mv. omfattet av tolltariffens posisjon 97.02
  • Originale skulpturer mv. omfattet av tolltariffens posisjon 97.03
  • Håndvevde tapisserier mv. omfattet av tolltariffens posisjon 58.05

I note 3 til tolltariffens kapittel 97 presiseres det at posisjon 97.03 ikke omfatter masseproduserte reproduksjoner eller håndverksarbeider med karakter av handelsvare, selv om disse er utformet eller tillaget av kunstnere. I merknadene til posisjon 97.03 framgår det videre at posisjonen ikke omfatter:

  • dekorative skulpturer av kommersiell karakter
  • personlige pyntegjenstander og andre håndverksarbeider av kommersiell karakter
  • masseproduserte reproduksjoner i gips, sement, pappmasjé osv.

Det legges til grunn at begrepet ”kommersiell karakter” viser til varens form og/eller funksjon. Det avgjørende kriterium ved avgrensning av posisjon 97.03 blir dermed om det aktuelle produkt har en form eller funksjon lik alminnelige omsetningsvarer. Varer som vinglass, bordboller, fat, lysestaker, fliser mv. faller således utenfor posisjon 97.03 uansett kunstnerisk utforming, omsetningssted eller senere bruk av varen.

For eksempel relieffer eller lignende keramiske veggdekorasjoner vil kunne omsettes avgiftsfritt dersom de er utført for hånd, og ikke er av kommersiell karakter. Annen keramisk produksjon anses som produksjon av håndverksarbeider, og vil således falle inn under de alminnelige regler om avgiftsplikt. En keramiker kan etter dette drive virksomhet som både faller innenfor og utenfor loven. Omsetning av relieffer vil for eksempel være avgiftsfri hvor tolltariffens betingelser er tilfredsstilt, mens omsetning av keramiske fat, krukker og boller alltid vil være merverdiavgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 13 første ledd.

Skattedirektoratet ber i ovennevte brev organisasjonen Norske Kunsthåndverkere informere sine medlemmer om sin fortolkning av regelverket, for at kunsthåndverkere som har avgiftspliktig omsetning uten å være registrert i avgiftsmanntallet selv tar kontakt med sitt lokale fylkesskattekontor med sikte på registrering. 

Kilde: Fellesskriv til fylkesskattekontorene 19. oktober 2007