Omsetning av mat mv på ferger og hurtigbåter

Skattedirektoratet har uttalt seg om bruk av ordinær og redusert sats ved salg av mat mv ombord på offentlig kommunikasjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vurderingen tok blant annet opp hvorvidt det er riktig på generelt grunnlag å behandle omsetning ombord som serveringstjenester med 25 % mva på ferger og som næringsmidler med 14 % mva på hurtigbåter. Dette med bakgrunn i en konkret klagenemndssak. Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke kan gjøres en inndeling etter henholdsvis ferger og hurtigbåter, og slik at fergene omsetter serveringstjenester mens hurtigbåtene omsetter næringsmidler. Det må i stedet foretas en konkret helhetsvurdering i forhold til den enkelte ferge/hurtigbåt. 

Slik forholdene er beskrevet for fergene, dvs. med et alminnelig godt tilbud av varm-/kaldretter, hvor utsalget holder servise/bestikk og hvor det også er tilrettelagt med sitteplasser i tilknytning til utsalget, er Skattedirektoratet av den oppfatning at omsetningen vil være en serveringstjeneste. På ferger med svært kort overfartstid (+/- 10 minutter) kan både matutvalget og forholdene ellers være slik at det i mindre grad ligger til rette for fortæring på stedet. Men også her kan salget av næringsmidler ansees som del av en serveringstjeneste dersom det finnes sitteplasser eller bord i tilknytning til utsalget. For eksempel kan fremsatt kaffe på kanne og sveler/vafler e.l. i salongen, og som blir ryddet av personalet etter endt tur eller med jevne mellomrom, være en serveringstjeneste. En kan derfor ikke bruke overfartstid alene som et avgrensningskriterium mellom omsetning av næringsmidler og omsetning av serveringstjenester. Et rent automatsalg vil derimot være salg av næringsmidler (selv om sortimentet går utover tradisjonelle kioskvarer).

Også for hurtigbåtene vil et matsortiment som beskrevet for disse, i kombinasjon med sittegrupper med stoler og bord i tilknytning til utsalget, i utgangspunktet måtte ansees som en serveringstjeneste. Men forholdene må vurderes konkret. Dersom det er helt utilstrekkelig med ekstra sitteplasser og bord, eller det bare er ordinære sitteplasser som på et tog eller fly, og menytilbudet heller ikke er spesielt rikholdig, vil det i mindre grad ansees at forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Skjer salget fra trillevogn eller lignende blant seteradene og det også legges opp til at maten fortæres der, må omsetningen betraktes som salg av næringsmidler, på samme måte som salg fra trillevogn på tog.