Opplysning om frivillig MVA-registrering inn i Enhetsregisteret

NARF har kjempet lenge for å få Skatteetaten og Brønnøysundregistrene til å offentliggjøre informasjon om frivillig registrerte næringdrivende. NARF har nå fått gjennomslag for dette.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Brønnøysundregistrene opplyser at oppdateringen av Enhetsregisteret er nå i gang, men må skje gradvis over flere dager.

Opplysningen om frivillig registrering har til nå kun vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret og har således bare vært tilgjengelig for Skatteetatens ansatte. Opplysningene er svært viktige for utleiere av fast eiendom, hvor riktigheten eiers/utleiers avgiftsoppgjør er avhengig av korrekte opplysninger om mva-status i alle utleieledd mellom seg og sluttbruker av lokalene.

Endringen i Enhetsregisteret omfatter alle typer frivillig registrering som merverdiavgiftsloven åpner for:

  • Skogsveiforening
  • Bortforpakter av landbrukseiendom
  • Utleier av bygg eller anlegg
  • Utbygger av vann- og avløpsanlegg
  • Stille baneanlegg til disposisjon

Opplysningene i enhetsregisteret er en statusopplysning hentet direkte fra Merverdiavgiftsregisteret.

Slik kan du sjekke avgiftsstatus:

Opplysningen går fram av registerutskriften og av Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret, og kommer i tillegg til opplysningen «Registrert i Merverdiavgiftsregisteret». Foruten å angi at enheten er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret, vises det også hvilke typer frivillig registrering som gjelder.

Opplysninger om tidspunkt for inn og uttreden av frivillig registrering, samt historikk, er ikke med i endringen.

Slik ser endringen ut i Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret (foretaket er tilfeldig valgt etter innfallsmetoden)