Rekkevidden av avgiftsfritaket for biologisk materiale

Omsetning av menneskeorganer, blod og lignende til sykehus eller medisinske laboratorier for bruk, undersøkelse eller kontroll, er fritatt for merverdiavgift

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratat legger i uttalelse av 9. september 2011 til grunn en forståelse av fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-15 som innebærer at dette omfatter både blod, serum og antistoffer. Videre antas det at begrepet blod, omfatter serum av menneske- og dyreblod, blodplasma eller bestanddeler av dette. 

Tilsvarende fritak vil gjelde ved innførsel av slike produkter i medhold av merverdiavgiftsloven § 7-1. Vær imidlertid oppmerksom på forutsetningen om at "varene er til bruk, undersøkelse eller kontroll for sykehus eller medisinske laboratorier". Dette innebærer at en aktør som omsetter slike produkter til sykehus og medisinske laboratorier, ikke vil få fritak ved innførselen. Fritaket etter merverdiavgiftsloven § 7-1 kommer således bare til anvendelse ved direkte innførsel til sykehus og medisinske laboratorier.

presiseres det at det ikke foreligger grunnlag for å knytte tolkningen av 
merverdiavgiftsloven § 6-15 til tolltariffen pkt 30.02.  

Det presiseres at det ikke foreligger grunnlag for å knytte tolkningen av merverdiavgiftsloven § 6-15 til tolltariffen pkt 30.02.