Revidert 2007: Vi vant frem!!! MVA fristen i august flyttes til 31.8

- Dette er en svært god dag for regnskapsførerbransjen, kommenterer adm.dir Sandra Riise.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dette er en sak NARF har arbeidet med i en årrekke. I forbindelse med statsbudsjettet 2007 ble mva-fristen 10.8 som kjent utsatt til 20.8. NARF tok opp overfor finanskomiteen at dette ikke er en tilstrekkelig utsettelse, noe som førte til at komiteen ba departementet om å foreta en fornyet vurdering av tidsfristen.

I Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) sier departementet følgende:

"Ved behandlinga av lovforslaget bad finanskomiteen i B.innst.S. nr. 1 (2006-2007) pkt. 2.2.9 og Innst.O. nr. 10 (2006-2007) punkt 20.2 regjeringa om å vurdere om fristen bør utsetjast med ytterlegare 10 dagar, jf. merkad om dette i høyringa frå blant anna Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.

For å imøtekome rekneskapsføraranes behov føreslår departementet at tredje termin meirverdiavgift blir utsett frå 20. august til 31. august. Departementet føreslår at endringa tek til å gjelde straks, slik at fristen blir utsett med verknad alt frå 2007. Dette vil medføre eit tap av renteinntekter for staten på 25 millioner kroner."

- Dette er ikke bare snakk om flytting av en frist for oss, men bransjen kan ta inn over seg at politikerne har stor respekt for det viktige arbeidet bransjen gjør for næringslivet. Her har de imøtekommet den rammebetingelsen bransjen har oppfattet som vanskeligst å forholde seg til, sier Sandra Riise. - Vi er svært takknemlige for arbeidet finanskomiteen har gjort i saken. En spesiell takk vil vi rette til komiteens leder, Reidar Sandal, som vi vet har engasjert seg mye i saken.

Skattepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Marianne Agdestein, er glad for at fristen blir ytterligere forlenget:

"Forslaget som nå legges på bordet imøtekommer innspillene fra de berørte parter på en veldig god måte. Bransjens innspill var at en flytting av fristen vil bedre ferieavviklingen for de ansatte samt at det vil legge til rette for bedre kontakt med kundene. Jeg mener argumentene er gode og vi tar konsekvensen av dette og endrer fristen slik at dette blir gjeldende politikk allerede fra i år."

Les pressemelding fra Arbeiderpartiet her.

Les også nærmere omtale i: