Signeringsrettigheter i ny registreringsløsning for mva

Regnskapsfører vil kunne bistå kunden med mva-registrering. Dette har Regnskap Norge jobbet for.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har fått mange tilbakemeldinger fra våre medlemmer på at det i ny løsning for mva-registrering var behov for å få tildelt rollen «Begrenset Signeringsrettighet» for å kunne bistå kunden. Dette fremstår som svært upraktisk.

Denne rollen har regnskapsfører ikke behov for i dag. Det strider også mot det arbeidet Regnskap Norge tidligere har nedlagt mot Brønnøysundregisteret om viktigheten av at regnskapsfører ikke skal trenge å få tildelt mange ulike roller.

Vi har jobbet med dette i flere kanaler og hatt god dialog med prosjektgruppen i Skattedirektoratet. Vi har nå fått tilbakemelding derfra om at de, blant annet på bakgrunn av våre innspill, nå prioriterer å få på plass en to trinns-løsning for signering. Denne skal være på plass senest i løpet av første kvartal 2021.

Da vil det åpnes for at rollene: Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten Signeringsrettighet og Regnskapsfører med Signeringsrett, i tillegg til Ansvarlig Revisor og Revisormedarbeider, skal kunne fylle ut registreringsmeldingen. Når meldingen er fylt ut av en med en av disse rollene, vil den så bli sendt til signering til en med signeringsrett i selskapet.

Etter vår oppfatning er det en svært god nyhet at våre medlemmer fortsatt skal kunne bistå sine kunder med mva-registrering på en god måte. Vi vil gi honnør til prosjektgruppen i Skattedirektoratet som har vært smidige og lyttet til behovene vi har fremmet på vegne av våre medlemmer.