SKD-melding nr. 15/11 om kompensasjon for MVA

Meldingen omhandler enkelte spørsmål knyttet til Kompensasjonsloven som er er aktualisert gjennom saker og andre henvendelser i 2011.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Spørsmålene gjelder:

  • begrensninger av kommunenes rett til kompensasjon (§ 4),
  • tidfesting (§ 6),
  • overføring av justeringsrett (§ 16) og
  • dokumentasjon av kompensasjonskrav (§ 12)

I tillegg omtales ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Les SKD-melding nr. 15/11 om Kompensasjon for merverdiavgift.