Søknad om betalingsutsettelse for mva 10. juni

Da er skattekontoret kommet med mer informasjon om muligheten for å søke betalingsutsettelse.

Del

Det er laget en søknadsordning som åpner 10. juni. Her finner du mer informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjema

Videre her det laget retningslinjer til ordningen.

I korte trekk må alle oppgaver være levert, og man må ikke ha forfalte krav fra før 29. februar som ikke er betalt. I tillegg må næringsdrivende på forespørsel kunne dokumentere at man midlertidig er ute av stand til å innfri sine krav som følge av Covid 19-utbruddet, vi hitsetter fra uttalelsen;

«Ordningen gjelder for næringsdrivende som er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av Covid-19-utbruddet.

En forutsetning for å få en betalingsutsettelse etter ordningen er med andre ord at virusutbruddet har medført inntektsbortfall og/eller økte kostnader, og at selskapet av denne grunn har problemer med å innfri sine krav.

Det kreves ikke at den næringsdrivende legger ved dokumentasjon på inntektsbortfall og/eller økte kostnader ved innlevering av søknad, men selskapet må kunne fremlegge slik dokumentasjon på forespørsel.»

Etter retningslinjene trer ordningen i kraft 12. juni. Vi antar det skyldes at lovhjemmel ikke blir sanksjonert før Statsrådet denne dagen. Før dette er sanksjonert foreligger ikke hjemmel for å fastsette den nødvendige forskriften. Vi legger imidlertid til grunn at ordningen vil gjelde for 1. og 2. termin som forfaller 10. juni, da det har vært hele intensjonen med å hurtig behandle søknadsadgangen.

Vi minner om at uavhengig søknad om betalingsutsettelse vil det bli behandlet renter etter opprinnelig forfall.