Søknad om betalingsutsettelse for mva 10. juni

Da er skattekontoret kommet med mer informasjon om muligheten for å søke betalingsutsettelse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er laget en søknadsordning som åpner 10. juni. Her finner du mer informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjema

Videre her det laget retningslinjer til ordningen.

I korte trekk må alle oppgaver være levert, og man må ikke ha forfalte krav fra før 29. februar som ikke er betalt. I tillegg må næringsdrivende på forespørsel kunne dokumentere at man midlertidig er ute av stand til å innfri sine krav som følge av Covid 19-utbruddet, vi hitsetter fra uttalelsen;

«Ordningen gjelder for næringsdrivende som er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av Covid-19-utbruddet.

En forutsetning for å få en betalingsutsettelse etter ordningen er med andre ord at virusutbruddet har medført inntektsbortfall og/eller økte kostnader, og at selskapet av denne grunn har problemer med å innfri sine krav.

Det kreves ikke at den næringsdrivende legger ved dokumentasjon på inntektsbortfall og/eller økte kostnader ved innlevering av søknad, men selskapet må kunne fremlegge slik dokumentasjon på forespørsel.»

Etter retningslinjene trer ordningen i kraft 12. juni. Vi antar det skyldes at lovhjemmel ikke blir sanksjonert før Statsrådet denne dagen. Før dette er sanksjonert foreligger ikke hjemmel for å fastsette den nødvendige forskriften. Vi legger imidlertid til grunn at ordningen vil gjelde for 1. og 2. termin som forfaller 10. juni, da det har vært hele intensjonen med å hurtig behandle søknadsadgangen.

Vi minner om at uavhengig søknad om betalingsutsettelse vil det bli behandlet renter etter opprinnelig forfall.