Statsbudsjettet 2016. Endringer i merverdiavgiftsloven/Stortingets vedtak om merverdiavgift

Pliktig elektronisk levering av merverdiavgiftsoppgaven fra 1. januar 2016. Lav mva-sats økes fra 8 til 10 prosent. Andre aktuelle nyheter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge lenker til Skatteetatens SKD-melding nr 2 2016 med vedlegg som tar for seg aktuelle, forestående og planlagte endringer i merverdiavgiftsregelverket.

Hovedpunktene er: 

  • Overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten
  • Merverdiavgiftsfritak på elektroniske nyhetstjenester
  • Pliktig elektronisk levering av omsetningsoppgaven
  • Stortingets vedtak om merverdiavgift
  • Omtalesaker