Tilbakegående avgiftsoppgjør ved fellesregistrering

I en uttalelse fra Skattedirektoratet åpnes det for å innvilge tilbakegående avgiftsoppgjør i tilfeller der fellesregistreringen er førstegangsregistreringen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Et tilbakegående avgiftsoppgjør innebærer at et avgiftssubjekt får rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser som er gjort til denne virksomheten inntil tre år før registrering, jf. merverdiavgiftsloven § 8-6. Forutsetningen er at anskaffelsene har direkte sammenheng med omsetningen virksomheten blir avgiftsregistrert for.

Virkningstidspunktet for en fellesregistrering følger av merverdiavgiftsloven § 14-1 tredje ledd som kodifiserer tidligere forvaltningspraksis. Avgiftsmessige transaksjoner som den enkelte deltaker i fellesregistreringen har gjort i tiden før registreringsterminen, kan ikke avlede noen rett til tilbakegående avgiftsoppgjør for det fellesregistrerte avgiftssubjektet.

I en uttalelse fra Skattedirektoratet av 29. september 2011 åpnes det for å fravike ovennvnte utgangspunkt for tilfeller der fellesregistreringen er førstegangsregistreringen, dvs. at ingen av deltakerne er registrert fra før. Når ingen av deltakerne er registrert fra før kan det etter en konkret vurdering gis adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift.

Les mer:

Tilbakegående avgiftsoppgjør – spørsmål om et fellesregistrert avgiftssubjekt har adgang til å fradragsføre MVA som er pådratt av en deltaker før virkningstidspunktet for fellesregistreringen

 

 

KILDE: Skattedirektoratets uttalelse av 29. september 2011