Tilbakegående avgiftsoppgjør ved oppføring av bygg

Utleier må søke om tilbakegående avgiftsoppgjør for hver nye leiekontrakt som inngås. Dette gjelder også for kostnader som er pådratt etter at utleier ble frivillig registrert.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har i en uttalelse av 13. september 2010 sagt at det ikke er adgang til at registrerte utleiere ved inngåelse av nye leiekontrakter kan ta med påløpt merverdiavgift på omsetningsoppgaven uten å sende inn søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør.  Ved inngåelse av nye leiekontrakter etter hvert som nybygget blir utleid må det i hvert enkelt tilfelle søkes om tilbakegående avgiftsoppgjør for inngående merverdiavgift på kostnader som er pådratt før leiekontrakt er inngått (men etter utleier ble frivillig registrert).

Ovennevnte må ses i sammenheng med at avgiftsmyndighetene har lagt til grunn at det ikke kan kreves fradrag for inngående merverdiavgift på byggekostnader før det er inngått leiekontrakt for de aktuelle lokalene og gjelder selv om utleier er frivillig registrert i byggeperioden.

Søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør bør inneholde opplysninger om bruken av lokalene, spesifikasjon over byggekostnadene, fullføringstidspunkt mv. I tillegg må inngåtte leiekontrakter legges ved søknaden. Av hensyn til seksmånedersregelen i Merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2 første ledd annet punktum er det viktig å opplyse om tidspunktet for fullføring av byggetiltaket.

Dersom avgiften fradragsføres uten at det er sendt inn søknad, kan avgiftsmyndighetene kreve avgiften tilbakebetalt, og det kan ilegges renter og tilleggsavgift. I tillegg kan man risikere at kravet på avgiftsfradrag blir foreldet, eller at det må kreves inn andelsvis fremover i tid etter justeringsreglene i merverdiavgiftsloven.

Les også: