Trafikkskolers krav på tilbakebetaling av merverdiavgift i etterkant av høyesteretts dom i Arves Trafikkskole saken

Finansdepartementet har i brev av 9. juni 2006 uttalt at de ikke vil legge treårsfristen i foreldelsesloven til grunn for krav basert på samme rettsgrunnlag som i Arves Trafikkskole‑dommen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I mars 2006 avsa Høyesterett dom på at inngående merverdiavgift som ble fradragsført i den korte perioden fra 1. juli 2001 frem til 1. januar 2002 når kjøreskoler var avgiftspliktige ikke kan kreves tilbakeført. Overgansbestemmelsene som ble innført ved reversering av avgiftsplikten for kjøreopplæring ble ansett for å være i strid med grunnlovens forbud mot at lover gis tilbakevirkende kraft.

Til tross for at den alminnelige foreldelsesfrist på 3 år er utløpt velger Finansdepartementet nå å tilbakebetale den inngående merverdiavgiften som kjøreskolene i strid med grunnlovens § 97 måtte tilbakeføre etter at avgiftsplikten for kjøreskoler opphørte etter kun 6 måneders avgiftsplikt for bransjen. Tilbakebetaling vil bli foretatt til kjøreskoler som fremsetter et betryggende dokumentert krav til fylkesskattekontoret. 

Krav i forbindelse med Arves Trafikkskole-dommen blir med dette vurdert annerledes enn krav om tilbakebetaling av moms på bakgrunn av Hunsbedt- og Porthusdommene. I Finansdepartementets pressemelding av 7. desember 2005 fremgår det at alle som fremsetter krav om tilbakebetaling av moms på bakgrunn av Hunsbedt- og Porthusdommene, kun får aksept for tilbakebetaling tre år tilbake i tid.

Saken er forøvrig kommentert på nettsiden til de Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, www.atl.no.