Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati videreføres

Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Grunnen til videreføringen er at det utredes hvorvidt disse gruppene skal omfattes av autorisasjonsplikten for helsepersonell, slik at tjenestene blir unntatt etter hovedregelen om unntak for helsetjenester. 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 26. mars 2021 på høring et forslag om å autorisere naprapatar og osteopatar etter helsepersonelloven. 

En eventuell lovendring for akupunktørar, naprapatar og osteopatar rekker de ikke å behandle i Stortinget innen de opprinnelige fristene som regjeringen foreslo. 

Les mer her