Uriktig oppkrevd mva m.v. – noen enkeltspørsmål

Skattedirektoratets uttalelse av 9. desember 2011 omhandler noen spørsmål som typisk kan oppstå i kjølvannet av at en aktivitet og/eller en ytelse uriktig er blitt klassifisert som merverdiavgiftpliktig.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

En lønnstaker har for eksempel blitt stående uriktig registrert i Merverdiavgiftsregisteret og har innkrevd og innbetalt merverdiavgift på ytelsene til sin arbeidsgiver. Et annet eksempel kan være at subjektet i og for seg er korrekt MVA-registrert, men har levert en ytelse med avgift til tross for at den ikke skulle det, for eksempel fordi den var fritatt eller unntatt fra avgiftsplikt.

Fellesskrivet er basert på innspill fra skatteregionene og omhandler noen særskilte spørsmål som kan oppstå i slike situasjoner.

KILDE: Uttalelse fra Skattedirektoratet av 9. desember 2011En