Uttalelse om mva på nettkurs

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse vedrørende spørsmål om merverdiavgift på nettkurs.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har tidligere uttalt at grensen mellom hva som anses å være omsetning av nettbaserte undervisningstjenester og hva som anses å være omsetning av digitale læremidler er vanskelig å trekke.

Skattedirektoratet uttaler at det er tjenestens art som er avgjørende for om et konkret tilfelle omfattes av unntaket for undervisningstjenester eller ikke.

Det synes klart at streamede kurs som også legges ut som video, og hvor brukeren gis et valg om bruksmåte er avgiftsunntatt.

Det synes også klart at rene nettkurs må vurderes på annen måte, nemlig ut fra graden av interaksjon/kommunikasjon mellom tilbyder og bruker.

Les uttalelsen her.