Egen støtteordning til store publikumsåpne arrangementer

Regjeringen foreslår å gi 300 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regjeringen varslet tidligere i høst at det vil bli opprettet en støtteordning for store publikumsåpne arrangementer, inklusive mat- og landbruksfestivaler, som har blitt avlyst på grunn av smitteverntiltak. Nå legger regjeringen frem ytterligere detaljer om ordningen. 

Dekker 60 prosent av faktisk underskudd knyttet til arrangementet

For å sikre at ordningen gir tilstrekkelig i støtte til at aktørene kan fortsette planlegging av fremtidige arrangementer, foreslår regjeringen å dekke påløpte kostnader knyttet til arrangementet, inklusive lønnskostnader.

Ordningen vil dekke 60 prosent av faktisk underskudd per arrangement. Støtten vil bli utbetalt som tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at arrangøren avholder et lignende arrangement i fremtiden. Det legges opp til at utbetalingene skal skje raskest mulig i første kvartal 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet vil sammen med Landbruks- og matdepartementet utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

Fakta om ordningen:

  • Ordningen gjelder for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars – 31. desember 2020, og som er avlyst som følge av statlige pålegg ifm. Covid 19.
  • Ordningen er avgrenset til publikumsåpne arrangementer av nasjonal eller regional verdi, med et ventet besøkstall på minst 500 deltakere.
  • Målgruppen er arrangører og medarrangører, altså virksomheten(e) som er juridisk eier av arrangementet og/eller har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet.
  • Det foreslås å bevilge 300 millioner kroner til ordningen. Ved behov vil bevilgningen økes.
  • Ordningen skal dekke 60 prosent av faktisk underskudd knyttet til arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent. av tilskuddet gis med betingelse om at et lignende arrangement avholdes i fremtiden.
  • Innovasjon Norge skal forvalte ordningen, som vil være søknadsbasert. Utbetaling av tilskudd vil skje i første kvartal 2021.
  • Ordningen må fastsettes innenfor rammene av EØS-avtalens statsstøtteregler og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).