Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangementer

Søknadsfristen er allerede 21. april.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er innført to forskjellige kompensasjonsordninger, en for frivillighets- og idrettssektoren og en for kultursektoren.

Kompensasjon for frivillighets- og idrettssektoren

Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som har vært nødt til å avlyse, stenge eller utsette arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronautbruddet kan få kompensasjon. Det kommer frem av forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt 3. april.

Det er satt av 700 millioner kroner til frivillighets- og idrettssektoren. Kompensasjonsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Det kan allerede nå søkes om kompensasjon. Se veiledningen for hvordan du søker her

Les mer kompensasjonsordningen her.

Kompensasjon for kulturarrangører

Kulturarrangører som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19, vil få kompensasjon etter egen forskrift.

Ordningen gjelder for kulturarrangører somi hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig for allmennheten. Eksempler på dette er konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere.

Les mer om ordningen hos Kulturrådet, og husk kort frist.