Fersk erstatningsdom om styreansvar – likviditet, suffisiens og handleplikt

Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap fordi de ikke hadde ivaretatt sitt ansvar i tilstrekkelig grad og ikke overholdt handleplikten.

Del

For regnskapsførerbransjen vil dommen være viktig for regnskapsførers kommunikasjon med sine kunder. Mange regnskapsførere innehar styreverv, og for disse er det er viktig å være klar over rammene for erstatningsansvaret etter asl/aasl § 17-1. Vi nevner for ordens skyld at Regnskap Norge ikke anbefaler at regnskapsfører innehar styreverv i selskap hvor man har regnskapsføreroppdrag av hensyn til faren for rolleblanding og etisk konflikt.

I dommen er styret i selskapet Reservoir Exploration Technology (RXT) idømt erstatningsansvar for kreditors tap som følge av at styret ikke i tilstrekkelig grad hadde ivaretatt sitt ansvar for å vurdere likviditet og suffisiens etter konkurslovens § 61 og ikke hadde overholdt kravet til tilstrekkelig egenkapital etter asl/aasl § 3-4 og sin handleplikt etter asl/aasl § 3-5.

Selskapet var et oljeserviceselskap innen seismikk og dommen har uttalelser om redusert likvivitets- og suffisienskrav i enkelte selskapsfaser og økt likvivitets- og suffisienskrav i risikobransjer.

Erstatningssansvaret ble lempet individuelt for de saksøkte, jfr asl/aasl § 17-2, men endte likevel på betydelige USD 175 000 til USD 1 200 000, i tillegg til solidaransvar for USD 1 500 000 i sakskostnader.

Dommen er ikke rettskraftig og blir trolig anket, i følge de saksøktes advokat.  

Dommen finner du i lenkefeltet på denne siden.