Fersk erstatningsdom om styreansvar – likviditet, suffisiens og handleplikt

Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap fordi de ikke hadde ivaretatt sitt ansvar i tilstrekkelig grad og ikke overholdt handleplikten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For regnskapsførerbransjen vil dommen være viktig for regnskapsførers kommunikasjon med sine kunder. Mange regnskapsførere innehar styreverv, og for disse er det er viktig å være klar over rammene for erstatningsansvaret etter asl/aasl § 17-1. Vi nevner for ordens skyld at Regnskap Norge ikke anbefaler at regnskapsfører innehar styreverv i selskap hvor man har regnskapsføreroppdrag av hensyn til faren for rolleblanding og etisk konflikt.

I dommen er styret i selskapet Reservoir Exploration Technology (RXT) idømt erstatningsansvar for kreditors tap som følge av at styret ikke i tilstrekkelig grad hadde ivaretatt sitt ansvar for å vurdere likviditet og suffisiens etter konkurslovens § 61 og ikke hadde overholdt kravet til tilstrekkelig egenkapital etter asl/aasl § 3-4 og sin handleplikt etter asl/aasl § 3-5.

Selskapet var et oljeserviceselskap innen seismikk og dommen har uttalelser om redusert likvivitets- og suffisienskrav i enkelte selskapsfaser og økt likvivitets- og suffisienskrav i risikobransjer.

Erstatningssansvaret ble lempet individuelt for de saksøkte, jfr asl/aasl § 17-2, men endte likevel på betydelige USD 175 000 til USD 1 200 000, i tillegg til solidaransvar for USD 1 500 000 i sakskostnader.

Dommen er ikke rettskraftig og blir trolig anket, i følge de saksøktes advokat.  

Dommen finner du i lenkefeltet på denne siden.