Vedtatt ikrafttredelse for redusert oppbevaringstid

Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) fra ti til fem år er vedtatt å tre i kraft fra 1. februar 2014. Dette ble klart i statsråd 24. januar

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Samtidig er adgangen til å gi overgangsregler delegert til Finansdepartementet.

Spenningsmomentet nå er knyttet til eventuelle overgangsregler og i hvilken grad departementet vil ta i bruk forskriftshjemmelen om å kunne pålegge forlenget oppbevaringstid for enkelte typer regnskapsmateriale. Vi forventer å få dette avklart innen tidspunktet for ikrafttredelsen. 

NARF har vært kritisk til forskriftshjemmelen og ment at den ikke burde vært gitt, dernest at den ikke tas i bruk. Hjemmelen er egnet til å reversere forenklingen ved redusert oppbevaringstid. NARF har oppfordret departementet til å sørge for at dette ikke skjer, gjennom å vise stor edruelighet i utøvelsen. Det må også tas i betraktning at unntak er kompliserende i seg selv, uavhengig av omfang.

For de bokføringspliktige innebærer det ovennevnte at destruering av gammelt regnskapsmateriale må vente til nærmere avklaring er kjent.

NARF følger saken i spenning og vil informere så snart vi vet mer.

Vedlegg:

Offisiselt fra statsråd 24. januar 2014 (se punkt 2)