58 229 regnskapspliktige mottar påminnelse om levering årsregnskap

Husk at forsinkelsesgebyr løper fra 1. august.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De regnskapspliktige vil 25. juli motta påminnelse om levering av årsregnskap. Påminnelsen legges ut i Altinn, med varsling pr e-post.

Foruten melding direkte til de regnskapspliktige, vil både regnskapsførere og revisorer motta samleoversikter over hvilke kunder det savnes årsregnskaper fra. I år vil 2 857 regnskapsførere  og 502 revisorer motta slik oversikt. Disse representerer henholdsvis 32 522 og 26 277 regnskapspliktige. Oversikten blir tilgjengelig i Altinn.

Det er en positiv utvikling i tidligere levering av årsregnskaper. I 2016 var det 64 711 regnskapspliktige som mottok tilsvarende påminnelse en uke før forsinkelsesgebyr begynner å løpe, mens henholdsvis 3 045 regnskapsførere og 549 revisorer mottok samleoversikter. Det er med andre ord færre som mottar påminnelse i år enn i fjor.

De som har årsregnskap til behandling hos Regnskapsregisteret vil ikke motta påminnelse.

Les mer om påminnelser og forsinkelsesgebyr her.