Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføringsstandardstyret har publisert en uttalelse om hvordan bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine verdipapirinvesteringer til porteføljeforvaltere skal innrette sin bokføring. Regnskap Norge har vært aktive bidragsytere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Innretting av bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Med utkontraktering av porteføljeforvaltning menes at en bokføringspliktig virksomhet har overlatt til en annen part å forvalte kapital i form av investeringer i aksjer, andeler og andre verdipapirer. Dette innebærer at forvalteren kjøper og selger verdipapirer, fører register over transaksjoner og beholdninger, og rapporterer avkastnings- og beholdningstall til investor.

Utgangspunktet for uttalelsen er at bokføringen av investeringer ved utkontraktering av porteføljeforvaltning må oppfylle det todelte formålet med bokføring:

  • Å etablere grunnlag for å produsere årsregnskapet og annen historisk regnskapsrapportering som følger av lov og forskrift (pliktig regnskapsrapportering), lovbestemte spesifikasjoner av denne rapporteringen og andre regnskapsopplysninger som kan kreves med hjemmel i lov og forskrift
  • Å muliggjøre kontroll av og innsyn i løpende transaksjoner og grunnlaget for pliktig regnskapsrapportering

Uttalelsen går igjennom de ulike kravene for å tilfredsstille formålet.