Bokføringsloven og dokumentasjonskrav ved salg fra kontantautomater - utleie av solsenger o.lign.

Skattedirektoratet har avgitt uttalelse om forståelsen av dokumentasjonskravet ved kontantsalg der slikt salg skjer fra kontantautomater.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I uttalelsen legges til grunn at salg fra kontantautomater som ikke har den nødvendige funksjonalitet til å skrive ut kvitteringer mv, må kunne aksepteres inntil slike automater er tilgjengelig fra leverandør. I slike tilfeller bør også kassaoppgjøret kunne foretas på det tidspunktet automaten tømmes.

Videre, når det gjelder dokumentasjon for kontantomsetningen, mener Skattedirektoratet at opptalt kontantbeholdning må avstemmes mot tilgjengelige opplysninger fra automaten. Dette kan være registrert beløp i henhold til telleverk eller registrert bruk (tid) av gjenstanden det betales for. Dersom automaten ikke registrerer slike opplysninger, kan det ved varesalg være et alternativ å etablere et system hvor opptalte kontanter sammenholdes med verdien av varer som påfylles. Dokumentasjonen for kassaoppgjøret må vise avstemmingen og underbygges med eventuelle opplysninger fra automatens telleverk eller lignende. Oppgjøret skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt oppgjøret, jf. bokføringsforskriften § 5-3-3 annet ledd.

Skattedirektoratet understreker at bokføringspliktige kunder ikke kan foreta kjøp fra slike automater med virkning for kostnadsføring og eventuelt merverdiavgiftsbehandling. Dette er en naturlig følge av at kjøpet i slike tilfeller ikke lar seg dokumentere i samsvar med bokføringsforskriften § 4-5. 

Det bemerkes også at det ved utskifting av automater må velges løsninger som tilfredsstiller bokføringsforskriftens krav, så langt slike løsninger tilbys.

Uttalelsen er begrenset til å gjelde automatsalg av småvarer som sjokolade, frukt, smørbrød mv, salg av hygieneartikler og utleie av dusj, boblebad, solsenger og lignende.  I den forbindelse vises også til at slikt salg i første rekke er rettet mot salg til forbrukere, der mottakers behov for dokumentasjon er mindre fremtredende. Dette stiller seg imidlertid annerledes ved salg fra billettautomater, parkeringsautomater og lignende.  For sistnevntes del er utgangspunktet derfor fortsatt at reglene i bokføringsforskriften § 5-3 må følges etter sin bokstav.  

Uttalelser og andre nyheter vedrørende bokføringsloven vil bli lagt ut på Regnskap Norges nettsider, under menyvalget Fagstoff/Fagnyheter alle/Bokføring.  Her ligger også alle tidligere artikler mv. til temaet.