Dokumentasjon av medgått tid - transport

Skattedirektoratet har i medhold av bokføringsforskriften § 8-4-1 fått spørsmål om det er krav om å dokumentere medgått tid for en virksomhet som driver lastebiltransport.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er opplyst at virksomhetens vederlag fastsettes i forhold til antall kubikk som transporteres og transportstrekning. 

Skattedirektoratet uttaler:

"Bokføringsforskriften § 8-4-1 krever at bokføringspliktig som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk skal dokumentere utførte timer for hver eier og ansatt. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris. Kravene gjelder ikke eiere og ansatte som kun utfører interne administrative oppgaver.

Formålet med bokføringsforskriften § 8-4-1 er å sikre fullstendighet og riktig periodisering i inntektsregistreringen. Bestemmelsen får anvendelse i tilfeller hvor vederlaget er basert på tidsforbruk. Bestemmelsen gjelder følgelig ikke tjenester generelt, men forutsetter at det er en klar sammenheng mellom tidsforbruket og det vederlaget som kreves. Etter Skattedirektoratets oppfatning er det normalt ikke slik sammenheng mellom medgått tid og pris i transportbransjen, hva enten dette gjelder varetransport eller persontransport. Ovennevnte praktiske eksempel, hvor vederlaget bl.a. ble fastsatt avhengig av mengden som transporteres, kan illustrere dette."

Uttalelsen ble publisert på Skatteetatens nettsider 21. mars 2006.