Endring i bokføringsforskriften som følge av vedtatte endringer i merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet

Det er tilføyd i bokføringsforskriften § 5-2-7 at tjenester som gjelder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer, kan forskuddsfaktureres.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet fastsatte den 24. juni 2010 ”Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring”. Endringene har sammenheng med at det fra 1. juli 2010 innføres 8 prosent merverdiavgift på inngangspenger til museer, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer som gir store billettinntekter. 

For å kunne videreføre praksis med forskuddsfakturering av sensongkort/årskort er bokføringsforskriften endret ved at det i § 5-2-7 om forskuddsfakturering har kommet inn et tillegg som innebærer anledning til å forskuddsfakturere tjenester som gjelder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer. Adgangen til å forskuddsfakturere er begrenset til en periode på ett år.

Bestemmelsen innebærer bl.a. at en fotball- eller ishockeyklubb som blir avgiftspliktig fra 1. juli 2010 kan forskuddsfakturere sesongkort inklusive merverdiavgift.

Vedlegg:

Endringsforskriften til bokføringsforskriften