Endringer i bokføringsforskriften - klimakvoter

Det er innført nytt opplysningskrav på faktura ved salg av klimakvoter, ved påføring av teksten "Omvendt avgiftsplikt - Merverdiavgift ikke beregnet".

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringen er inntatt i bokføringsforskriften § 5-1-1 ny nr. 7. Videre skal kjøpers organisasjonsnummer alltid angis, og med bokstavene MVA hvis kjøper er registrert i avgiftsmanntallet (bokføringsforskriften § 5-1-2). Salg av denne type skal dessuten fremgå hver for seg og summeres særskilt (bokføringsforskriften § 5-1-5). 

Omsetning ved slikt salg skal også fremgå av merverdiavgiftsspesifikasjonen (bokføringsforskriften § 3-1 nr. 8).

Nevnte endringer har sammenheng med innføring av regler om omvendt avgiftsplikt ved salg av klimakvoter, og har betydning for den som selger klimakvoter til næringsdrivende og offentlige virksomheter (jf. endring i mva-loven § 11-1 annet ledd, jf. prop 73 2009-2010).

I tillegg til endringene knyttet til salg av klimakvoter, er bokføringsforskriften oppdatert med henvisninger til ny merverdiavgiftslov og -forskrift samt skattebetalingslov og -forskrift.