Endringer i forenklet IFRS

Finansdepartementet har oppdatert forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet endret 03.11.14 forskrift av 21.01.08 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringene kom som følge av et høringsutkast fra juni 2013, og skal reflektere endringer i full IFRS siden forskriften ble fastsatt i 2008.

Det er også gjort enkelte endringer i forskrift av 16.12.98 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, og i forskrift av 20.12.11 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak

Endringene trer i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 01.01.14 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 01.01.16 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før endringene, men dette anses lite praktisk da disse tidligere reglene ikke lenger er i samsvar med full IFRS.