Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Den største endringen handler om hvordan såkalte planendringsgevinster kan benyttes.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringene som er fastsatt av Norsk RegnskapsStiftelse får virkning fra 01.01.2020, men tidligere anvendelse er tillatt.

I sin orientering om endringene skriver regnskapsstiftelsen at planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer nå kan benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.

Regnskapsstiftelsen har også besluttet å innarbeide beskrivelsene av planendring, avkorting og oppgjør fra IAS 19. Endringene etablerer like definisjoner og tidspunktangivelser i de to standardene.

I tillegg er det besluttet å regulere beregningen av pensjonskostnaden for gjenværende periode etter at det har skjedd en planendring/avkorting. Pensjonskostnaden for gjenværende periode skal beregnes basert på forutsetninger anvendt ved beregning av virkningen av planendringen/avkortingen. Løsningen er tilsvarende som i IAS 19.

Du finner mer informasjon om endringene og den oppdaterte standarden her.