Finansinstitusjoners fakturering av kredittkort

Finanstilsynet har kommet med krav til innholdet i finansinstitusjoners kredittkortfakturaer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Rundskriv 6/2013 Retningslinjer for å fakturere kredittkort gir Finanstilsynet følgende føringer:

"For å kunne vareta føremålet med finansavtalelova og å vareta interessene til forbrukarane, legg Finanstilsynet til grunn at bankar og finansieringsføretak følgjer desse retningslinjene når dei fakturerer kredittkortgjeld:

1. Føretaket bør alltid avslå ein søknad om kredittkort ved negativ kredittvurdering.

2. Opplysningane i kontoutskrifta, sjå finansavtalelova § 48a, skal stå på fakturaen eller i eit vedlegg til fakturaen. Opplysningane skal bli gitt kvar månad, og opplysningane skal vere godt synlege.

3. På alle fakturasystem skal beløpsfeltet til fakturaen enten ikkje vere utfylt, eller det skal vise det samla uteståande kredittbeløpet til kunden.

4. Det skal gå fram av fakturaen at kunden sjølv kan velje eit anna og større beløp enn minimumsbeløpet.

5. Kunden skal alltid få høve til å avtale betaling av totalt uteståande kreditt, og å endre det valde fakturabeløpet i heile avtaleperioden.

6. Avtalegiro bør berre bli nytta dersom kunden har avtalt betaling av totalt uteståande kreditt.

7. Alle fakturaer der kunden har uteståande kreditt, bør innehalde ein tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsløysingar. Sjå eksempel på ein slik tabell under."