Flere bokføringspliktige - felles kassaapparat?

Skattedirektoratet aksepterer at flere bokføringspliktige kan ha felles kassaapparat.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forutsetningen er at omsetningen registreres på en slik måte at z-rapporten(e) viser omsetningen til den enkelte leverandør, og at dagsoppgjør og kontantkasse føres/holdes adskilt.  I tillegg må den enkelte leverandør oppbevare dokumentasjon for sine transaksjoner (kassaruller), enten ved at disse lagres elektronisk i systemet, eller ved at de skrives ut. Det samme gjelder dokumentasjon for dagens omsetning/kassaoppgjøret (z-rapporter mv.).

Dette fremgår av brev av 28. oktober 2005 til Norske Fotterapeuters Forbund, der Skattedirektoratet skriver følgende:

”Flere enkeltmannsforetak som arbeider i samme klinikk – krav til flere kassaapparat? Ved noen fotklinikker arbeider det flere fotterapeuter sammen, men hver terapeut har sitt eget enkeltmannsforetak. Det reises spørsmål om hver enkelt må anskaffe seg kassaapparat, eller om det er mulig å benytte felles kassaapparat.

Bokføringsforskriften § 5-3-2 første punktum lyder:

”Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport, med mindre annet er bestemt i denne forskrift.”

Bokføringsforskriften § 5-3-3 lyder:

”Det skal daglig utarbeides daterte nummererte summeringsstrimler (z-rapporter) eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på kassaapparat, terminal eller likeverdig system. Dette kan skje ved at opplysningene lagres i systemet, slik at rapportene til enhver til kan skrives ut, eller ved at rapportene skrives ut ved daglig opptelling av kassabeholdning. Klokkeslett for utkjøring fra kassaapparatet skal fremgå av rapportene.

Dokumentasjon av kontantsalg sammenholdt med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.”

Skattedirektoratet er av den oppfatning at regelverket generelt sett ikke er til hinder for at det benyttes felles kassaapparat under følgende forutsetninger:

  1. Omsetningen registreres på en slik måte at z-rapporten(e) viser omsetningen til den enkelte leverandør.
  2. Kontantene holdes atskilt for hver enkelt leverandør, slik at det kan foretas individuelle dagsoppgjør. 
  3. Den enkelte leverandør oppbevarer dokumentasjon for sine transaksjoner (kassaruller), enten ved at disse lagres elektronisk i systemet, eller ved at de skrives ut. Det samme gjelder dokumentasjon for dagens omsetning/kassaoppgjøret (z-rapporter mv).”

Uttalelsen fra Skattedirektoratet drøfter for øvrig også andre forhold ved kontantsalgskravene i bokføringsreglene, som f.eks. forståelsen av "ambulerende virksomhet" i forbindelse med unntaket fra kassaapparat i bokføringsforskriften § 5-4.