"Foretaksregisteret" i salgsdokument - mindre formalfeil

Det at ordet "Foretaksregisteret" mangler i et salgsdokument anses som en mindre formalfeil, og har alene ikke betydning for bokføring eller skatte- og avgiftsmessig fradragsrett.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bokføringsforskriften § 5-1-2 fikk i september 2012 et krav om at salgsdokumenter for AS, ASA og NUF skal inneholde ordet "Foretaksregisteret". Kravet følger også av foretaksregisterloven § 10-2, og er en implementering av EU-regler.

Salgsdokumentene skal i henhold til de samme bestemmelsene også inneholde selgers navn og organisasjonsnummer. Et AS, ASA eller NUF som har fått tildelt et norsk organisasjonsnummer er alltid registrert i Foretaksregisteret, jf. foretaksregisterloven 2-1. For norske selskaper har dermed informasjon i salgsdokumenter om slik registrering begrenset verdi. NARF mener derfor at fravær av ordet "Foretaksregisteret" i salgsdokumenter for AS, ASA og NUF normalt er å anse som en mindre formalfeil, som i seg selv ikke får betydning for bokføring av transaksjonen eller skatte- og avgiftsmessig fradragsrett hos kjøper (jf. særlig merverdiavgiftsloven § 15-10).

Signaler fra Skattedirektoratet tyder på at de er av samme oppfatning som NARF, og at fravær av ordet "Foretaksregisteret" i salgsdokumenter for AS, ASA og NUF vanligvis heller ikke vil medføre bokføringspålegg eller betinget tvangsmulkt for selger (se Skattedirektoratets melding 10/08 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen punkt 3.1, hvor mindre formalfeil omhandles).