Fortløpende registrering av kontantsalg på kassaapparat

Skattedirektoratet har uttalt at salg av mat og drikke fra restauranter kan anses som ett salg, hvor gjesten skal kunne få én kvittering på alt som er servert, selv om serveringen sprer seg utover restaurantbesøket.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Uttalelsen er gitt på spørsmål fra en regnskapsfører, vedrørende forståelsen av bokføringsforskriftens krav om fortløpende registrering av kontantsalg på kassaapparat (bokføringsforskriften § 5-3-2 første ledd). Kunden til regnskapsføreren, som drev restaurantvirksomhet, hadde hatt kontroll fra Næringsetaten der det ble påpekt brudd på regelen om fortløpende registrering på kassaapparat fordi varesalget ikke umiddelbart var registrert ved utelvering av varen (mat/drikke) til restaurantgjesten. Varesalget ble først registrert når gjesten betalte, mens det i mellomliggende periode ble foretatt registrering av de utleverte varene på en lapp bak baren i påvente av gjestens betaling ved avslutning av besøket.

Spørsmålet som Skattedirektoratet fikk til vurdering var således om salget av hver enkelt vare (mat/drikke) som utleveres skal registreres fortløpende på kassaapparat, slik Næringsetaten hadde tatt til orde for, eller om samtlige varer kan registreres på kassaapparatet på det tidspunktet gjesten skal betale.

I sin vurdering uttrykker Skattedirektoratet enighet med Næringsetaten i at rene kontrollhensyn tilsier at salget bør registreres fortløpende. Direktoratet mener likevel det er naturlig å se på et restaurantbesøk eller lignende som ett salg, hvor gjesten skal kunne få én kvittering/regning som inneholder alt som blir servert i løpet av restaurantbesøket. Dersom salget skal registreres fortløpende på kassaapparatet samtidig som gjesten skal kunne få én kvittering, krever dette at virksomhetene har et kassasystem som gjør det mulig å registrere det som blir servert gjesten fortløpende på bordnummer eller tilsvarende. Det er imidlertid ikke satt et slikt konkret krav til kassasystemet i bokføringsforskriftens regler for serveringssteder (§§ 8-5-1 – 8-5-5).

Etter Skattedirektoratets oppfatning kan derfor følgende løsninger anses å være i overensstemmelse med bokføringsreglene:

  • Salget registreres fortløpende på kassaapparatet etter hvert som varene blir utlevert til gjesten. Salget registreres på aktuelt bordnummer eller lignende og det skrives ut kvittering til gjesten på det tidspunktet gjesten ber om regning og betaler. Dette forutsetter at kassasystemet har funksjonalitet til å registrere det som serveres fortløpende, uavhengig av når betaling skjer.
  • Hver gang gjesten får servert mat eller drikke slås beløpet inn på kassaapparat og det tas ut kvittering. Dette forutsetter et betryggende manuelt system for oppbevaring av kvitteringer, slik at innslått beløp på kassaapparatet det ennå ikke er mottatt kontanter for, kan kontrolleres. Dette betyr at gjesten får flere kvitteringer ved betaling, en for hver runde med servering.
  • Det er etablert et betryggende system slik at det til enhver tid kan dokumenteres hva som er solgt uten at det samtidig er mottatt betaling. Når gjesten betaler registreres alt som gjesten har fått servert på kassaapparatet, på grunnlag av de registreringene som er gjort i ”sidesystemet”.

Skattedirektoratet viser avslutningsvis til at bokføringsreglene for tiden gjennomgås av Norsk RegnskapsStiftelse ved Bokføringsstandardstyret, og vil på bakgrunn av den problemstillingen som er reist i saken be Bokføringsstandardstyret vurdere om det bør foreslås endringer i bokføringsforskriftens regler for serveringssteder.