Fritak fra plikt til å levere næringsoppgave - forholdet til bokføringsplikt

Forskrift 1.12.2009 nr. 1434 fritar skattytere som driver virksomhet og som har samlet driftsinntekter som ikke overstiger kr 50.000 fra plikten til å levere næringsoppgave. Vi minner om at unntaket også har konsekvenser for bokføringsplikten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nærmere avgrensing av fritaket fra plikten til å levere næringsoppgave følger av § 1 nr. 1 annet ledd. Fritaket gjelder blant annet ikke skattytere som er regnskapspliktige etter regnskapsloven eller registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven.

Skattytere som omfattes av fritaket vil ikke ha bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2. Det følger imidlertid av forskrift nr. 1434 § 2 at slike skattytere skal dokumentere transaksjoner mv. i samsvar med bokføringsloven §§ 10 og 11 og bokføringsforskriften kapittel 5, 6 og 8. Dokumentasjonen skal oppbevares i samsvar med bokføringsloven § 13 og bokføringsforskriften kapittel 7 og 8.

Vedlegg: