Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert et høringsutkast til endrede regler om fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Dette er et tilleggskapittel i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak som ble sendt på høring 2. april 2014.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ny norsk regnskapsstandard bygger på den internasjonale standarden IFRS for SMEs, som ikke omhandler fursjoner eller fisjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Det har derfor vært behov for å utvikle særnorske tilleggskapitler på disse områdene. Først ute er fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden.

Norsk RegnskapsStiftelse skriver følgende i sin nyhetssak (med lenker til høringsdokumentene):

"Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner faller inn under virkeområdet til kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill i NRS (HU) Norsk Regnskapsstandard. Forslaget innebærer at kapittel 100N vil regulere regnskapsføringen av fusjoner som ikke er regnskapsmessige transaksjoner, uavhengig av om overdragende foretak har virksomhet eller ikke. Slike fusjoner vil etter forslaget regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden.

Forslaget er i all hovedsak en videreføring av reglene om regnskapsføring av fusjoner ved bruk av kontinuitetsmetoden i kapittel 6 i NRS 9 Fusjon. Det er gjort enkelte materielle endringer, samt at noe veiledning i nåværende standard ikke er videreført. Disse forholdene er nærmere omtalt i høringsbrevet.

Alle som ønsker det er velkommen til å avgi høringssvar. Høringssvarene ønskes levert som e-post til nrs@revisorforeningen.no. Høringsfristen er 31. januar 2015."