GBS 15 om oppbevaring av pliktig regnskapsrapportering gjennom rapportering til Altinn er publisert

God bokføringsskikk uttalelsen om bruk av Altinn som oppbevaring av pliktig regnskapsrapportering er publisert. Denne konkluderer med at oppbevaringskravet til pliktig rapportering ikke er ivaretatt gjennom rapportering i Altinn.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hovedårsaken til dette er at Altinn ikke garanterer for at plikitg rapportering vil være tilgjengelig i hele oppbevaringsperioden. Det er imidlertid fra regnskaps- og revisjonsmiljøene gitt innspill om å la de arkiverte rapportene i Altinn ivareta oppbevaringskravet etter bokføringslovens § 13.

Forslaget er motivert av at Altinn i dag allerede har arkiver på pliktig rapportering, og bruk av dette som arkiv etter bokføringslovens oppbevaringskrav vil medføre forenklinger for næringslivet. Videre vil brukere av rapporteringen være sikre på å behandle siste versjon av rapporteringen.

NARF har denne uke sendt brev til Nærings- og handelsdepartementet som eier Altinn hvor vi ber departementet om å utrede muligheten for at oppbevaringskravet er ivaretatt gjennom rapporteringen i Altinn.

Forslaget medfører ingen spesielle aktiviteter fra myndighetenes side utover å garantere at den pliktige rapporteringen vil være tilgjengelig via Altinn-portalen i oppbevaringsperioden. NARF tror ikke at forslaget vil medføre vesentlige kostnader heller. Kostnadsnivået er avhengig av hvor lenge Altinn og dets tjenesteeiere hadde planer om å oppbevare pliktig rapportering i dagens løsning.

NARF kommer tilbake med informasjon om departementets tilsvar.