Gjennomgang av bokføringsregelverket - delrapport III

Delrapport III av Bokføringsstandardsstyrets gjennomgang av bokføringsregelverket er nå oversendt Finansdepartementet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I denne rapporten er de foreslåtte endringene stort sett knyttet til dokumentasjon av bokførte opplysninger, sikring og sikkerhetskopiering av regnskapsmateriale, samt særregler for bank mv. og forsikring. Flere av endringsforslagene vil etter Bokføringsstandardstyrets mening medføre lettelser for næringslivet. Dette gjelder f.eks. forslaget om en nedre beløpsgrense for kravet til å angi kjøper i salgsdokumentet ved kontantsalg til bokføringspliktige kjøpere der varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse. Grensen foreslås satt til 2.000 kroner inkl. merverdiavgift, gjeldende for de tilfellene det betales med den bokføringspliktiges betalingskort. Derav blir det heller ingen reskontroføringskrav for dette. Ved betaling med kontanter foreslås en grense på 1.000 kroner, så fremt kjøpet ikke gjelder drivstoff til bruk i person- og varetransport.

Det er videre foreslått enkelte endringer for å klargjøre regelverket eller som viderefører praksis. Etter Bokføringsstandardstyrets oppfatning er mange av disse kravene ikke nye, da de også følger av gjeldende regler etter de grunnleggende bokførings­prinsippene i bokførings­loven § 4.

Det er også foreslått noen bestemmelser som vil kunne fremstå som ytterligere krav for de bokføringspliktige. Avhengig av hvilken forståelse som legges til grunn av gjeldende rett, kan også noen av disse kravene oppfattes som presiseringer.

Det vises til rapportens punkt 21 for en nærmere opplisting av hvilke konsekvenser de forskjellige endringsforslagene vil ha for næringslivet.

Bokføringsstandardstyret har tidligere avgitt to delrapporter - delrapport I om godkjenningsordning for kassasystemer og delrapport II med bl.a. lovendringsforslag. Sistnevnte har vært på høring. Med delrapport III har Bokføringsstandardstyret gjort ferdig sin gjennomgang av bokføringsregelverket.

Relaterte artikler: