Globale organisasjoner skal effektivisere og forbedre bærekraftsrapportering

Fem globale organisasjoner kunngjør en felles visjon om hva som er nødvendig for å få til en god integrert rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge ønsker denne utviklingen velkommen, noe som utvilsomt vil bidra til å lette virksomhetens arbeid med god bærekraftsrapportering. 

Organisasjonene Carbon Disclosure Project (CDP), Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Global Reporting Initiative (GRI), International Integrated Reporting Council (IIRC) og Sustainability Accounting Standards Board (SASB), med deres rammeverk, standarder og plattformer, styrer i dag flertallet av bærekraftsrapporteringer globalt. 

Komplekse standarder – og mange standarder 

Transparent måling og rapportering av konkrete tiltak på bærekraft anses nå å være en grunnleggende del av virksomhetsstyringen, og et viktig tiltak for å bevare eller styrke tilliten til virksomhetenes aktiviteter overfor omgivelsene 

Kompleksiteten rundt rapportering av virksomhetenes bærekraftstiltak, med mange ulike standarder å jobbe ut ifra, gjør det imidlertid vanskelig å rapportere godt og effektivt. Spesielt har manglende krav til rapporteringen, og dermed mulighetene for å shoppe standarder, økt risikoen for «grønnvasking». Dette innebærer å fremstille virksomhetene mer bærekraftig enn de i virkeligheten er ved å unnlate å rapportere negativ påvirkning på miljøet og fremheve positiv påvirkning. 

Felles visjon 

Som svar har de fem internasjonale standardsettende organisasjonene publisert en felles visjon om hva som er nødvendig for å oppnå en bedre integrert rapportering som tar for seg helheten til virksomheten, internt og påvirkningen overfor dets omgivelserI arbeidet skal organisasjonene samarbeide med sentrale aktører som IOSCOIFRS, EU-kommisjonen og World Economic Forums International Business Council. 

Bærekraft versus kortsiktig lønnsomhet 

De fem organisasjonene skisserer en delt visjon som inkluderer både det finansielle regnskapet og bærekraftsinformasjon koblet via en integrert rapportering.  

– I år har vi vært vitne til at bedrifter over hele verden må dreie forretningsmodellene sine over natten for å prioritere helse og sikkerhet for sine ansatte og kunder over den kortsiktige økonomiske lønnsomheten til virksomheten. Forbindelsen mellom bærekraftsrelaterte faktorer og umiddelbar økonomisk levedyktighet er tydeligere enn noen gang før. Det er derfor vi er forpliktet til å samarbeide med våre partnere for å drive frem et helhetlig system for rapportering på tvers av verdikjeden. Vi vet at bedrifter globalt allerede bruker en blanding av rammene og standardene våre for å gi interessenter robust og relevant informasjon for å ta bedre beslutninger og allokere kapital til rett sted, sier Charles Tilley, administrerende direktør i IIRC, i den sammenheng. 

Strukturert informasjon styrker sammenlignbarhet 

Standardsetterne erkjenner gjennom deres felles uttalelse viktigheten av strukturert informasjon, slik at det er mulig å sammenligning virksomheter. En felles taksonomi vil være avgjørende for å nå målet om en god og dekkende integrert rapportering 

Rollene til organisasjonene 

GRI, SASB, CDP og CDSB setter rammeverk og standarder for rapportering av bærekraft, inkludert klimarelatert rapportering sammen med TCFD-anbefalingene. IIRC gir det integrerte rapporteringsrammeverket som knytter informasjon om bærekraft til rapportering av finansielle forhold.  

Regnskap Norge utvikler ny standard for bærekraftsrapportering for SMB i Norden 

Regnskap Norge har fått tildelt midler fra Nordic Innovation til å utvikle en nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter (NSRS). 

Vi har bestandig stått i bresjen for SMB-markedet. Sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige (SRF) og Finland (TAL) i Nordic Accountant Federation (NAF), lager vi en standard som gjør det enkelt for de små å levere på bærekraft. 

Les mer om dette arbeidet www.nsrs.eu. 

Les uttalelsen fra standardsetterne her.