Høring forslag til endringer av bokføringsregelverket

NARF har avgitt høringssvar til de forslag som er fremmet av Bokføringsstandardstyret (BSS) i sin siste delrappot (delrapport III).

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Les høringssvaret her:

Brev 8. september 2009 til Finansdepartementet: Høring - Forslag til endring av bokføringsregelverket.

NARF er blant annet tilfreds med at BSS har kommet oss i møte gjennom forslaget om å unnlate motpartsangivelse ved kontante "småkjøp" av innsatsfaktorer mv., men tilrår at det innføres en felles beløpsgrense (2000 kroner) uavhengig av hvilke kontante betalingsmidler det betales med. 

Vedlegg: