Husk krav om efaktura til staten fra 1. juli 2012!

Torsdag 12. april avholdt Difi og FAD "Konferanse om elektronisk faktura". I den forbindelse ønsker vi å minne om at fra 1. juli 2012 skal alle statlige virksomheter kreve elektronisk faktura og kreditnota i nye avtaler med sine leverandører.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Statlige virksomheter skal kreve elektronisk faktura og kreditnota i alle avtaler som inngås etter 1. juli 2012. Kravet følger av rundskriv fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) nr. P-11/2011 punkt 2.6. Dette innebærer at det ikke vil være krav om efaktura for de som leverer i henhold til en eksisterende avtale hvor dette ikke er inntatt. Ved fornyelse eller reforhandling av en avtale skal krav om efaktura tas inn.

Med avtale menes enhver gjensidig bebyrdende forpliktelse mellom to eller flere parter om leveranse av varer og tjenester. Kravet til efaktura gjelder salg av alle typer varer og tjenester til statlige virksomheter, og er derfor svært omfattende. Mange virksomheter har en eller annen form for leveranser til statlige virksomheter, for eksempel håndtverkstjenester, catering mv. Også ved mindre ordrer og bestillinger, herunder engangskjøp og muntlige bestillinger, skal det fra 1. juli kreves efaktura. Eksempler på dette kan være en statlig virksomhet som bestiller overtidsmat eller kjøper blomster, hvor vederlaget skal faktureres

Kravet til efaktura gjelder naturlig nok ikke ved kontante kjøp, herunder refusjon av utlegg gjort av ansatte i statlig virksomhet.

De elektroniske fakturaene og kreditnotaene skal være i samsvar med standarden "Elektronisk handelsformat" (EHF). FAD anbefaler at offentlige virksomheter benytter den infrastrukturen for formidling av elektroniske handelsdokumenter som forvaltes av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi).

For leverandører som ikke har et fakturasystem som kan levere elektroniske fakturaer og kreditnotaer til statlige virksomheter etter EHF-standarden, finnes det alternativer i form av ulike webfakturaportaler.

Konferanse om elektronisk faktura 2012 ble blant annet reglene om efaktura, fremdrift og status hos det offentlige, ulike systemløsninger mv. presentert.