Hvem skal registreres i personallisten?

Alle yrkesgrupper i frisørvirksomhet, skjønnhetspleie, serveringssteder, bilverksteder og bilpleie skal i utgangspunktet registreres i personallisten, men det finnes unntak fra dette. Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om avgrensningene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NARF har tidligere redegjort for bokføringsforskriftens krav til personallister i frisørvirksomhet, skjønnhetspleie, serveringssteder, bilverksteder og bilpleie. 

Det har kommet spørsmål om hvilke personer som skal fremgå av personallisten i disse bransjene. Skattedirektoratet  gir i en uttalelse av 23.01.14 følgende føringer:

  • Personallisten skal gi en oversikt over personer som arbeider i virksomheten, herunder også ulønnet og innleid personale. Med innleid personale menes personale som er leid fra vikarbyråer eller lignende virksomheter som stiller arbeidskraft til disposisjon for andre. Det er derfor et utgangspunkt at alle som arbeider i virksomhetslokalet skal være registrert i personallisten, uavhengig av om vedkommende er ansatt eller driver egen virksomhet.
  • Det er gitt unntak fra kravet til å føre personalliste for små virksomheter, der personalet kun består av eier, eller daglig leder som også er deltaker eller aksjonær i foretaket, samt dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år.
  • Alle yrkesgrupper som kan påtreffes i lokalet skal føres i personallisten. I prinsippet omfatter kravet til å føre seg inn i personallisten også administrativt personale som arbeider i nær tilknytning til øvrige personale. Derimot mener Skattedirektoratet at personale som utelukkende jobber administrativt, helt adskilt fra den operative virksomheten, ikke skal føres inn i personallisten.
  • Ansatte i foretak som driver vaktvirksomhet skal ikke registreres, jf. vaktvirksomhetsloven § 3. Personer som utfører vakttjenester skal bære uniform og synlig ID-kort for vektere. ID-kortet skal ha bilde og inneholder opplysninger om blant annet selskap og ansettelsesnummer.
  • Heller ikke rengjøringspersonale ansatt i en renholdsvirksomhet, eller som driver renholdsvirksomhet som enkeltpersonforetak, skal registreres i personallisten. Også slikt personale skal bære ID-kort. ID-kortet skal ha bilde og inneholde opplysninger om blant annet navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak, og navn på kortinnehaveren, jf. forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. § 12.
  • Skattedirektoratet legger til grunn at eventuelle oppdragstakere som er selvstendige næringsdrivende eller ansatt i en annen virksomhet ikke skal registreres i oppdragsgivers personalliste, dersom det kan dokumenteres at arbeidet er uført som ledd i annen næringsvirksomhet. I den grad oppdragstaker driver i en bransje hvor det er plikt til å føre personalliste, vil vedkommende ha plikt til å føre personalliste som ledd i sin egen næringsvirksomhet.

For mer informasjon om kravet til føring av personallister, se Skattedirektoratets melding 8/13 Krav til personalliste i enkelte bransjer.