Kassaapparat i kulde

Den nye bokføringsloven stiller krav om at kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat eller lignende. Men hva når salget foregår ute og det er så kaldt at kassaapparatet ikke virker? Eller strømtilgangen er ujevn?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Spørsmål om dette ble stilt til Finansministeren i brev av 1. februar fra stortingsrepresentant Jørund Rytman (FrP):

"Ifølge den nye bokføringsloven har man plikt til å benytte kassaapparat. Hva råder Finansministeren selger til å gjøre i tilfeller der selger står ute i sterk kulde og kassaapparatet ikke virker eller befinner seg på steder med ujevn strømtilgang, og vil Finansministeren eventuelt rette opp denne urimeligheten i lovverket?"

Med henvisning til innhentet vurdering fra Skattedirektoratet konkluderer Finansministeren med følgende i sitt svarbrev av 7. februar 2006:

"Bokføringsreglene er sentrale i myndighetenes skatte- og avgiftskontroll. Kravene til bokføring skal også gjøre det vanskeligere å gjennomføre og lettere å avdekke økonomisk kriminalitet. Opplysningene fra Skattedirektoratet viser at det normalt bør være fullt mulig å bruke kassaapparat også ved kontantsalg på markeder og tilsvarende. Jeg viser også til Skattedirektoratets vurdering av at det, i situasjoner hvor bruk av kassaapparat er umulig uten at virksomheten kan lastes for dette, ikke vil være aktuelt med straffereaksjoner. På denne bakgrunn er det etter min mening ikke grunn til å gi noe generelt unntak fra krav til kassaapparat for virksomheter som driver salg på markeder eller annen ambulerende salgsvirksomhet."

Kilder:

  • Finansministerens brev av 7. februar 2006: Svar på skriftlig spørsmål nr. 412 fra stortingsrepresentant Rytman
  • Brev av 2. februar 2006 fra Skattedirektoratet til Finansdepartementet angående spørsmålet til Finansministeren om plikt til å benytte kassaapparat